Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školení zaměstnanců

Mluvený projev školení BOZP a PO je doprovázen filmovou projekcí a prezentací. (notebook, projektor, plátno)

Provádíme:

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO - vstupní, periodické 

Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO                            
(výstupem tohoto školení je vydání osvědčení pro oblast BOZP a PO platného 3 roky, vydání osvědčení je podmíněno úspěšným zvládnutím 2 písemných testů z oblasti BOZP a PO, samozřejmě s naší pomocí)

Školení zaměstnanců určených k poskytování první pomoci

Odborná příprava členů preventivní požární hlídky (PPH)

Odborná příprava preventisty požární ochrany 

Součástí všech školeních jsou prezenční listiny se jmény školených a jejich podpisy (tak jak to vyžaduje Inspektorát práce a státní požární dozor), osnova školení, popř. tématický plán odborné přípravy členů PPH, a dále osvědčení pro vedoucí zaměstnance.

    Obrazek            

 Obrazek

 

 

 

 

Služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, www.bozp-kyjov.cz,

+420 736 644 505, +420 603 306 558, kristyna.fukanova@seznam.cz, f.moric@seznam.cz