Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekPovinnosti zaměstnavatele vyplívají z platné legislativy ČR pro oblast PO:

133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně

                                Požární ochrana

 • výkon odborně způsobilé osoby v PO dle požadavků a potřeb zákazníka
 • školení pracovníků z předpisů v oblasti PO – zaměstnanci, vedoucí zam., preventivní požární hlídky, preventista požární ochrany
 • vydání potřebného osvědčení
 • poradenské služby ve všech oblastech prevence a represe požární ochrany
 • vypracování organizační směrnice v oblasti PO
 • vypracování a vedení dokumentace požární ochrany
 • kontrola zajištění jednotlivých pracovišť po stránce PO
 • vypracování dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • požární řád
 • vedení požární knihy
 • provádění preventivních požárních prohlídek
 • zpracování a vedení další dokumentace v oblasti PO

 

 

Služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, www.bozp-kyjov.cz,

+420 736 644 505, +420 603 306 558, kristyna.fukanova@seznam.cz, f.moric@seznam.cz