Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Přejeme Vám DOBRÝ DEN a vítáme Vás na našich stránkách...

 

BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Kontakt:

Ing. Kristýna Fukanová : 736/ 644 505, kristyna.fukanova@seznam.cz

 

František Moric: 603/ 306 558, f.moric@seznam.cz

 

  • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO
  • Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO                           
  • Školení zaměstnanců určených k poskytování první pomoci
  • Odborná příprava členů preventivní požární hlídky (PPH)
  • Odborná příprava preventisty požární ochrany 
  • Vypracování veškeré dokumentace BOZP a PO

 

V každodenním životě mohou nastat situace, kterým lze předcházet, a jejichž řešení lze nalézt v dodržování příslušných bezpečnostních, požárních a jiných předpisů. Jako řešení této situace Vám nabízíme naše služby v oblasti školení BOZP a PO.

Co je BOZP? BOZP je zkratka pro bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Jedná se o souhrn opatření ze strany zaměstnavatele s cílem zamezit ohrožení a poškození zdraví zaměstnanců na pracovišti. Hlavním krokem jak zvýšit bezpečnost zaměstnanců je minimalizovat rizika. Jak? Pravidelným školením BOZP. 

Naším cílem je zajistit zaměstnavatelům optimální úroveň BOZP a PO právě pro jejich firmu. Nikdy našim klientům nenabízíme služby, které by pro ně znamenaly nadměrnou finanční zátěž při nízké efektivitě. Školení vždy koncipujeme tak, aby byl zaměstnanec seznámen s informacemi, které se skutečně týkají jeho pracoviště.

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

 

Zajišťujeme služby pro právnické, podnikající fyzické osoby,  obecní a městské úřady, školy a jiná zařízení.

 

NAŠE SLUŽBY: bezpečnost práce a požární ochrana

 

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

 

Služby poskytujme pro oblast (okresy): Hodonín,  Brno-venkov, Brno-město, Vyškov, Uherské Hradiště a  Břeclav...po dohodě i dále.

 

Vaše firma může využít i služeb:

www.saf-reklamnipredmety.cz - reklamní předměty

 

                            Další informace najdete v levém menu našich stránek


V oblasti požární ochrany jsme osoby odborně způsobilé ve smyslu § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 

Služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, www.bozp-kyjov.cz,

+420 736 644 505, +420 603 306 558, kristyna.fukanova@seznam.cz, f.moric@seznam.cz