Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekPovinnosti zaměstnavatele vyplívají z platné legislativy ČR pro oblast BOZP:
-         262/2006 Sb. Zákoník práce
-         309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP
-         258/200 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví

                         Bezpečnost práce

 • výkon bezpečnostního technika dle požadavků a potřeb zákazníka
 • vyhledávání a identifikace rizik
 • školení pracovníků z předpisů v oblasti BOZP a předpisů souvisejících
 • vypracování tématických osnov školení zaměstnanců
 • vydání potřebného osvědčení
 • zajištění periodického školení obsluhy vyhrazených technických zařízení.
 • vypracování organizační směrnice k zajištění bezpečnosti práce
 • zpracování traumatologického plánu - poskytování první pomoci
 • vypracování seznamu a zásad pro zaměstnávání žen, těhotných žen a mladistvých
 • vypracování provozních řádů
 • vypracování skladových řádů
 • vypracování bezpečnostních pokynů pro obsluhu strojů
 • vypracování metodiky pro evidenci a registraci pracovních úrazů
 • šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • sepisování záznamů o pracovních úrazech
 • vypracování směrnice pro přidělování OOPP a poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • prohlídky a kontroly provozoven (pracovišť), strojů a zařízení
 • zajištění provedení revizí vyhrazených technických zařízení
 • asistence při kontrole státního dozoru nad bezpečností práce, orgánu ochrany veřejného zdraví apod.
 • poradenské služby v oblasti BOZP
 • zpracování a vedení další dokumentace v oblasti BOZP

 

 

Služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, www.bozp-kyjov.cz,

+420 736 644 505, +420 603 306 558, kristyna.fukanova@seznam.cz, f.moric@seznam.cz